Bestuur

Hoofdbestuur

Voorzitter

Wim Oostra

Penningmeester

Pieter Plantinga

Jeugdcoördinator en Westrijdsecretaris

Lieke Terpstra

Algemeen lid

Anne Hoekstra
Jesse van Manen
Jenny Kalfsbeek

Redactie Frigro-Varia

  • Jan Wouda
  • Vacature

Overige commissies

Bezorgers Varia Wiebe de Graaf
Jan Wouda
Jelle van der Zaag
Schoonmaak Ouders jeugdleden
Bazaar Hinke van Santen
  Halbe Rinsma
  Annie Terpstra
Jeugdcommissie Wytze van Santen
Jesse van Manen
Marije van Santen
Esther de Vries
Gerben de Vries
Lieke Terpstra

Scheidsrechters en jeugdwedstrijdleiders

Scheidsrechter (indeling KNKV)
Taeke Dijkstra
Edward Hoen
Jeugdwedstrijdleider
Wieteke Dijkstra
Wim Oostra
Aafke Kamminga
Jesse van Manen
Scheidsrechterbeoordelaar
Anne Hoekstra
Taeke Dijkstra
Verenigingsscheidsrechterbegeleider
Anne Hoekstra

Ereleden

  • Erevoorzitter: Jelle van der Zaag
  • Erelid: Jan Wouda