Historie

Het korfbal in Gerkesklooster Stroobos is begonnen als activiteit binnen de al bestaande gymvereniging D.I.O. (Door Inspanning Ontspanning). Juf Tine van der Veen uit Kollum, betrokken bij het korfbal in haar woonplaats (K.v. Invicta ?), bracht het spelletje als ontspanningsactiviteit aan de orde. Uiteindelijk leidde dit tot een groep mensen die het verlangen hadden om als zelfstandige vereniging te gaan opereren.

In het voorjaar van 1953 werd een vergadering georganiseerd om te komen tot het oprichten van een plaatselijke christelijke korfbalvereniging. Als officiële oprichtingsdatum wordt aangehouden 6 juli 1953, waarna op een eerste vergadering in oktober 1973 de naam Frisia-Gronio is bedacht. Iets wat passend is bij tweelingdorp Gerkesklooster Stroobos, waarbij het toen zo was dat Gerkesklooster in Friesland lag en Stroobos in Groningen.

De eerste wedstrijden werden gespeeld op een stuk weiland in het dorp. Verre van ideaal omdat het veld niet egaal was of omdat eerst het vee en de uitwerpselen verwijderd moesten worden. De gaten waren soms dusdanig dat deze eerst met grond aangevuld moesten worden.

De eerste gelden werden gerealiseerd door het organiseren van een sjoelavond tijdens een winkelweek en dat de commissie van Toezicht bij de thuiswedstrijden met de pet rondging. Het eerste jaar leverde dit 15,50 gulden op.

In de beginjaren was er nog geen sprake van een eigen tenue. Er werd gespeeld in witte shirts en zwarte broeken. In het voorjaar van 1957 werden de eerste shirts door de vereniging gekocht en vanaf dat moment waren de clubkleuren definitief geel en zwart.

In augustus 1971 verhuisde de vereniging naar het huidige sportcomplex “’t Kleaster”, waarbij naast de korfballers van Frigro ook voetbalvereniging GSVV een gebruiker was. De realisatie van dit complex was mogelijk geworden door een behoorlijk stuk zelfwerkzaamheid van leden van beide verenigingen.

In januari 1975 werd de jeugdcommissie opgericht en in de begin jaren tachtig het clubblad “Frigro-varia”.


Bron: “Korfbalvereniging Frigro Gerkesklooster Stroobos 1953 – 2003”, samengesteld en geschreven door Klaas van der Schuit.