Lidmaatschap

  • Het lidmaatschap loopt van 1 juli tot en met 30 juni het jaar erop.
  • Zonder opzegging wordt het lidmaatschap steeds met een jaar verlengd.
  • Opzegging dient schriftelijk (post/mail) te geschieden bij Anneke Plantinga, secretaris van kv. Frigro vóór 1 maart .
  • Bij opzegging later dan 1 maart blijft men wel lid tot het einde van het volgende. Tot zo lang is dan ook contributie verschuldigd.
  • Als spelende leden willen opzeggen graag van tevoren een gesprek met de trainer.
Kosten lidmaatschap per maand
Pupillen 6 t/m 11 jaar €7,25
Aspiranten 12 t/m 15 jaar €8,25
Junioren 16 t/m 18 jaar €10,75
Senioren €13,85
Niet spelende leden €17,00 per jaar

Voor informatie omtrent lidmaatschap en de vereniging kunt u kijken op de leden informatie pagina. Wilt u nu lid worden van Kv Frigro? Neem contact op en word lid!

Jeugdfonds Sport Friesland

Het Jeugdfonds Sport Friesland geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar niet genoeg geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdfonds Sport Friesland de volledige contributie en eventueel de sportattributen. Zijn er meerdere kinderen in het gezin die iets aan sport willen doen? Dat mag!

Meer informatie op www.jeugdfondssport.nl/friesland